Z registracijo računa na spletnem mestu Webshop.slo-alarmi (v nadaljnjem besedilu »spletno mesto«
ali »storitev«) se strinjate, da boste upoštevali vse pogoje in določila (v nadaljnjem besedilu »pogoji«),
ki so navedena na tem mestu, ter naš pravilnik o zasebnosti in pogodbo o obdelavi osebnih podatkov
(v nadaljnjem besedilu »DPA«) za poslovne in komercialne račune (skupaj »pogodba«).

Razkritje

Za beleženje in analiziranje prometa na našem spletnem mestu uporabljamo orodje »Web Analytics«. Piškotek za
sledenje »Enoličen ID« uporabljamo za »upravičene namene« identificiranja edinstvenih obiskovalcev, sicer ne
beležimo nobenih »osebnih podatkov«.
Z orodjem Web Analytics beležimo vaše »osebne podatke« za sledeče upravičene namene: s piškotkom za slednje
»Enoličen ID« identificiramo edinstvene obiskovalce, vaš IP-naslov beležimo zaradi varnosti in preprečevanja prevar,
vaše uporabniško ime pa uporabljamo za analizo vedenja obiskovalcev in potrebe storitev za stranke.

Račun

Soglašate, da sme podjetje NCJ Minerva Solution zbirati in shranjevati podatke o prometu na našem
spletnem mestu. Cenimo vašo zasebnost, zato bomo podatke obdelali le na vašo zahtevo, na primer
za pomoč pri odpravljanju težave, ki ste nam jo sporočili, ali v primerih, ko bo vaš obseg prometa
morda nepotrebno obremenjeval naše vire.
Podjetje NCJ sme preklicati ali izbrisati kateri koli račun iz kakršnega koli razloga z opozorilom ali brez
njega, vendar bo to storilo le iz pravnih razlogov, recimo za spletna mesta, ki vsebujejo nezakonito
vsebino.
Če želite zapreti svoj račun, stopite v stik z nami in nam sporočite svojo namero. Vse podatke, ki so
povezani z računom, bomo izbrisali v smiselnem časovnem obdobju. Podatke skušamo zaščititi pred
naključnim ali zlonamernim izbrisom, zato lahko med brisanjem in brisanjem kopij iz naših aktivnih ali
pomožnih sistemov prihaja do zamikov.

Izjava in zagotovilo

Izjavljate in zagotavljate, da imate pravico do, si lastite in imate korist od svojih osebnih podatkov ter
da imate pravico posredovati svoje osebne podatke prek našega spletnega mesta in uporabniškega
vmesnika našega spletnega mesta.
Informacije, poročila in storitve, ki so vključene v ali na voljo prek naše storitve, lahko vsebujejo
netočne ali tipografske napake. Tukaj navedenim informacijam so občasno dodane spremembe.
Podjetje NCJ Minerva Solutions in/ali njeni dobavitelji lahko kadar koli izboljšajo in/ali spremenijo
storitev, ne da bi pri tem morali obvestiti katero koli fizično ali pravno osebo.
Roxr ne izjavlja ali zagotavlja, (i) da bo storitev delovala brez napak ali da bo vedno na voljo, (ii) da
bodo okvare popravljene, (iii) da storitev ali strežnik, ki storitev omogoča, nista okužena z virusom ali
s katero drugo nevarno komponento ali (iv) da bo uporaba ali rezultat uporabe storitve ali materialov,
ki bodo na voljo kot del storitve, pravilen, točen, pravočasen ali drugače zanesljiv. Nepreklicno se
strinjate, da nismo odgovorni za nepooblaščen dostop do vaših osebnih podatkov ali njihovo
spreminjanje, ne glede na krivca za napako.

Obdobje in preklic

Stranki smeta kadar koli in s kakršnim koli razlogom prekiniti to pogodbo. Prav tako pa bo ta pogodba
nemudoma in brez opozorila prekinjena, če ne boste upoštevali določil te pogodbe.
Po kakršni koli prekinitvi te pogodbe (i) vam bo podjetje NCJ Minerva Solution prenehalo zagotavljati
storitev, (ii) vi boste izbrisali vse kopije vaših osebnih podatkov iz naših spletnih strani, (iii)
neporavnane obveznosti do podjetja NCJ Minerva Solution bodo nemudoma zapadle, (iv) ne boste
upravičeni do kakršnih koli povračil za stroške uporabe opreme ali naprav in (v) podatki iz vaših
preteklih poročil ne bodo več na voljo.

Zagotovilo in izjava o omejitvi odgovornosti

STORITEV IN INFORMACIJE SO NA VOLJO »KOT SO«. PODJETJE NE DAJE NOBENIH
ZAGOTOVIL, TRDITEV ALI IZJAV, BODISI NEPREKLICNIH, IMPLICIRANIH ALI ZAKONSKO
PREDPISANIH, V ZVEZI S STORITVIJO, PODATKI, DOKUMENTACIJO IN POROČILI, VKLJUČNO
Z ZAGOTOVILI O KAKOVOSTI, DELOVANJU, SPOŠTOVANJU PRAVIL, PRODAJNOSTI ALI
USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, PRAV TAKO PA NE DAJEMO ZAGOTOVIL NA PODLAGI
POSLOVANJA, ZAGOTAVLJANJA STORITVE ALI TRGOVSKE UPORABE. NE ZAGOTAVLJAMO,
DA BO STORITEV ALI INFORMACIJE IZPOLNILE VAŠE ZAHTEVE ALI DA BODO BREZ NAPAK,
NITI DA BO STORITEV DELOVALA BREZ PREKINITEV.

Omejitve odgovornosti

PODJETJE NE BO ODGOVARNO VAM ALI KATERI KOLI DRUGI TRETJI STRANI ZARADI
NEPOSREDNE, POSEBNE, KAZENSKE, POSLEDIČNE (VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO
NA IZGUBO DOBIČKA ALI OSEBNIH PODATKOV, KI SO BILI ZBRANI PREK STORITVE) ALI
NAKLJUČNE ŠKODE, ČETUDI TEMELJI NA ZAHTEVKU ALI POGODBENEMU UKREPU,
ZAGOTOVILU, OBVEZNOSTI ALI KATEREM DRUGEM PRAVNEM TEMELJU, KRŠITVE KAKRŠNE
KOLI ZAKONSKE OBVEZNOSTI, ODŠKODNINE ALI PRISPEVKOV ALI ČESA DRUGEGA,
ČEPRAV SMO BILI OPOZORJENI, DA LAHKO NASTANE TAKŠNA ŠKODA. IZKLJUČITEV,
OPISANA V TEM POGLAVJU, VELJA, NE GLEDE NA TO, ALI JE BILA UPORABA
IZKLJUČEVALNEGA PRAVNEGA SREDSTVA IZ SPODNJEGA POGLAVJA NEUSPEŠNA.
SKUPNA OBVEZNOST PODJETJA DO VAS ALI KATERE KOLI TRETJE OSEBE ZA KAKRŠNO
KOLI IZGUBO ALI ŠKODO NA PODLAGI KAKRŠNEGA KOLI ZAHTEVKA, UKREPA ALI TOŽBE, KI
IZHAJA IZ ALI JE POVEZAN S TO POGODBO ALI ZARADI VAŠE UPORABE STORITVE, NE SME
PRESEGATI CELOTNIH STROŠKOV UPORABE STORITVE.

Odškodnina

Soglašate, da boste povrnili stroške, varovali in branili podjetje NCJ Minerva Solutions zoper vse
zahtevke, ukrepe, postopke in tožbe tretjih strank, ki so jih vložili proti podjetju NCJ Minerva Solutions
ali katerem koli od njegovih uradnikov, direktorjev, zaposlenih, zastopnikov ali podružnic, ter povrnili
vse z njimi povezane obveznosti, odškodnine, poravnave, kazni, globe, stroške ali odhodke (vključno
z, vendar ne omejeno na upravičene odvetniške honorarje), ki jih je podjetje NCJ Minerva Solutions
ali kateri koli njegov uradnik, direktor, zaposleni, zastopnik ali podružnica utrpela zaradi (i) vaše
kršitve katerega koli pogoja te pogodbe, (ii) vaše uporabe storitve ali (iii) vaše nepooblaščene
uporabe izdelka. V takšnem primeru vas bo podjetje NCJ Minerva Solutions pisno obvesilo o
zahtevku, tožbi ali ukrepu. Do razumne mere ste dolžni sodelovati pri obrambi proti kakršnemu koli
zahtevku. Podjetje NCJ Minerva Solutions si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame
obrambo in nadzor nad čemerkoli, kar je lahko z vaše strani predmet odškodnine.

Skladnost

Storitve ne smete uporabljati na kakršenkoli način ali v kakršen koli namen, ki bi kršil ali bi lahko kršil
veljavne zakone, predpise ali določila ali katere koli pravice tretjih strani, vključno z, vendar ne
omejeno na kakršen koli zakon ali pravico v zvezi z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi
znamkami, poslovnimi skrivnostmi, glasbo, fotografijami ali drugimi lastninami ali lastninskimi
pravicami, napačnim oglaševanjem, nelojalno konkurenco, klevetanjem ter vdorom v zasebnost ali
pravic slavnih.

Razno

Spletno mesto vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani. Podjetje NCJ Minerva Solutions ni
odgovorno zanje in nima nadzora nad vsebino takšnih spletnih mest. Podjetje NCJ Minerva Solutions
ne prevzema odgovornosti za dostop do informacij na spletnem mestu ali prek nadbesedilnih
povezav. Podjetje NCJ Minerva Solutions zavrača vso odgovornost (tudi zaradi malomarnosti) v zvezi
z informacijami, ki so na voljo ali dostopne na spletnem mestu.
Podjetje NCJ Minerva Solutions ni dolžno izvajati storitve, določene v tej pogodbi, če izvedbo
onemogočajo, zadržujejo ali ovirajo vzroki, nad katerimi podjetje nima nadzora.

Ta pogodba se ureja in tolmači v skladu z zakonodajo Republike Slovenije brez sklicevanja na njeno
kolizijo z načeli prava. V primeru kakršnih koli navzkrižij med tujimi zakoni, predpisi in določili ter
slovenskimi zakoni, predpisi in določili prevladajo slovenski zakoni, predpisi in določila.
Vsi spori, ki bodo izhajali iz te pogodbe, bodo posredovani in rešeni z dokončno odločitvijo arbitra,
obravnava pa bo potekala v Republiki Sloveniji.

Spremembe pogodbe

Ta pogodba začne veljati s spodnjim datumom in bo občasno posodobljena. Predhodno boste o
vpeljavi večjih sprememb obveščeni prek vašega registriranega e-poštnega naslova ali obvestila na
tem spletnem mestu. Za najnovejše informacije redno preverjajte to spletno mesto.
25. maj 2018